StarLake! Định hướng trở thành một thành phố năng động và đáng sống nhất.

 

 

 

 

 

Với không gian mở, hài hòa thiên nhiên được cân nhắc trong từng chi tiết thiết kế.Với  mật độ xây dựng chỉ chiểm 16% tổng diện tích dự án, mật độ xây dựng thấp, coi trọng không gian sống, giải trí và tiện ích cộng đồng.

Quy mô dự án

– Dân số : 24.300 người

– Diện tích : 186.3 ha

– Các giai đoạn triển khai dự án:

+ Giai đoạn 1 (114.8 ha) : Tháng 6 /2010 đến tháng 12/2019

+ Giai đoạn 2 (71.5 ha) : 5 năm tính từ khi Thành phố Hà Nội bàn giao 71.5 ha diện tích đất đã giải phòng mặt bằng

Trong đó có:

+ Cây xanh, hồ nước, hạ tầng kỹ thuật : 73.0 ha

+ Đất cơ quan hành chính: 37.2 ha

+ Trường học: 8.0 ha

+ Đất thương mại: 27.5 ha

+ Đất hỗn hợp: 11.1 ha

+ Đất ở: 29.5 ha