• Công Ty TNHH Phát Triển THT Ký Kết Hợp Đồng Đặt Cọc Với Công Ty Trực Thuộc Tập Đoàn CJ

    Ngày 30 tháng 7 năm 2018 đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận đầu tư giữa Công ty TNHH Phát triển THT và Công ty trực thuộc tập đoàn CJ tại Starlake Gallery. Được biết đến nhiều thông qua các dịch vụ như CGV (rạp chiếu phim), Tous les Jours, Bibigo, dịch vụ hậu cần và sản xuất thức ăn, tập đoàn CJ đã thực hiện thành công công việc kinh doanh tại nhiều lĩnh vực khác nhau tại Việt Nam và không ngừng mở rộng trong 20 năm qua.