• Quy hoạch tổng thể

    StarLake! Định hướng trở thành một thành phố năng động và đáng sống nhất.

  • Starlake Ký Biên Bản Ghi Nhớ Hợp Tác Với Gateway International School

    Ngày 20/6 vừa qua, đại diện THT – chủ đầu tư dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây (Starlake) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với hệ thống trường liên cấp quốc tế Gateway International School được xây dựng trong quan hệ hợp tác quốc tế giữa Hệ thống giáo dục Sakura Montessori và Tổ chức giáo dục Gateway Education Global – tổ chức hoạt động giáo dục uy tín tại hơn 30 quốc gia trên thế giới. Việc ký kết hợp tác này sẽ mang đến cho cộng đồng tại Hà Nội nói chung và khu vực Starlake Tây Hồ Tây nói riêng một hệ thống giáo dục quốc tế phương Tây, trường học kiểu Mỹ với tầm nhìn và phương pháp giáo dục hiện đại hàng đầu tại Hà Nội.

    Đây là cơ hội học tập cho cư dân của Starlake theo tiêu chuẩn quốc tế cũng là điều kiện để khách hàng chọn lựa mua nhà và đầu tư tại khu vực nhiều tiềm năng này.